Servicii

 • Pregătirea profesională a dispecerilor din sectorul transporturilor rutiere.
 • Ridicarea nivelului de pregătire a conducătorilor auto, în toate domeniile de transport rutier.
 • Asistenţă în redactarea contestaţiilor sau rezolvarea diferendelor cu instituţiile de control.
 • Sesiuni de pregătire practică în toate domeniile de transport rutier.
 • Pregătire în orice domeniu al transporturilor rutiere, pentru conducători auto, dispeceri, manageri de transport, consilieri de siguranţă.
 • Forum de discuţii, prezentări, dezbateri si analiză pentru furnizorii de servicii de transport.
 • Obţinerea licenţelor de transport, copiilor conforme sau alte documente de la autorităţile competente.
 • Consultanţă directă, imediată, în cazul oricăror situaţii în care se cere ajutorul.
 • Redactăm, tipărim şi distribuim gratuit partenerilor, reviste şi manuale specifice sectorului de transport rutier.
 • Adrese către instituţiile sau autorităţile competente, la solicitarea partenerilor.
 • Pregătirea oricărei categorii de personal pe tema: Regulamentul (CE) 561/06 şi Regulamentul (CE) 165/2014
 • Pregătirea oricărei categorii de personal pe tema: Repartizarea şi fixarea încărcăturilor (arimare).
 • Pregătirea oricărei categorii de personal pe tema: ADR Transportul rutier al mărfurilor şi substanţelor periculoase.
 • Pregătirea oricărei categorii de personal pe tema: ADR Depozitarea si manipularea mărfurilor şi substanţelor periculoase.
 • Controale şi audit intern în domeniul transporturilor rutiere.
 • Completarea, redactarea şi arhivarea documentelor din domeniul transporturilor rutiere.
 • Descărcarea datelor din cardurile şi aparatele tahograf şi interpretarea acestora.
 • Asigurarea formării şi instruirii corespunzătoare a conducătorilor auto în ceea ce priveşte funcţionarea corectă a tahografelor, fie digitale, fie analogice. Efectuarea de verificări periodice pentru a se asigura corecta utilizare a acestora.