Legislaţie comunitară

REGULAMENTUL (CE) nr. 561 din 24 mai 2007 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului REGULAMENTUL (UE) nr. 165 din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere REGULAMENTUL (CE) nr. 1071 din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului REGULAMENTUL (CE) nr. 1072 din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri REGULAMENTUL (CE) 1073 din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 REGULAMENTUL (UE) nr. 581 din 1 iulie 2010 privind termenele maxime pentru descărcarea datelor relevante din unitățile montate pe vehicule și din cardurile conducătorilor auto REGULAMENTUL (UE) nr. 181 din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 DIRECTIVA 2002/15/CE din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier DIRECTIVA 92/106 CEE din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre DIRECTIVA 92/23 CEE din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora, precum și montarea lor NOTA DE ORIENTARE 1 NOTA DE ORIENTARE 2 NOTA DE ORIENTARE 3 NOTA DE ORIENTARE 4 NOTA DE ORIENTARE 5 NOTA DE ORIENTARE 6 NOTA DE ORIENTARE 7 NOTA DE ORIENTARE 8 NOTA DE CLARIFICARE 1 NOTA DE CLARIFICARE 2 NOTA DE CLARIFICARE 3 NOTA DE CLARIFICARE 4 NOTA DE CLARIFICARE 5 NOTA DE CLARIFICARE 6 NOTA DE CLARIFICARE 7 DIRECTIVA (UE) 2015/719 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional ACORDUL ADR 2017 VOLUMUL 1 ACORDUL ADR 2017 VOLUMUL 2