Despre noi

În primul rând suntem oameni simpli, cu respect pentru oricare altcineva, cu bună creştere, cu multă înţelegere, care încearcă să ajute pe cei care ne cer acest lucru…Suntem normali! Este foarte uşor să ne cunoaşteţi, trebuie doar să veniţi în vizită la sediul nostru, să ne sunaţi, sau un e-mail.

Suntem un colectiv de specialişti în domeniul transporturilor rutiere. Ne place ceea ce facem, de aceea şi plăcerea care a dus la pasiunea de a lucra în acest domeniu. Suntem aplecaţi mai mult către partea practică, către câmpul de acţiune, şi căutăm să discutăm cât mai mult cu conducătorii auto din firmele partenere, fără să neglijăm, totuşi, şi alte categorii de personal, de exemplu dispecerii, operatorii, managerii de transport, consilierii de siguranţă sau chiar administratorii companiilor.

Compania  noastră  este  specializată  în  acordarea consultanţei în domeniul legislaţiei transporturilor rutiere, utilizând personal angajat cu pregătire în domeniul juridic privind sectorul transporturilor rutiere, cu experienţă, inclusiv în activităţile de inspecţie şi control desfăşurate de autorităţile din domeniu.

Acoperim toate domeniile transportului rutier, respectiv legislaţia socială (normele  referitoare  la  perioadele  de şofat, de repaus şi la pauzele care trebuie respectate de către conducătorii auto, utilizarea aparatelor tahograf etc), transportul substanţelor şi produselor periculoase (ADR), repartizarea şi fixarea încărcăturii (arimare), transportul de persoane etc.

Punem la dispoziţie specialişti de nivel european, cu următoarele pregătiri specifice: “Inspecţia timpilor de conducere şi odihnă în transportul rutier” Government of Spain – Ministerio de Fomento, “Traffic Network Section – ADR Enforcement” Great Manchester Police, “Digital Tachhograph Training for Inspectors“ Vehicle & Operator Services Agency – United Kingdom, “Digital Tachhograph Enforcement Workshop “ Vehicle & Operator Services Agency – United Kingdom, “Transportul rutier al mărfurilor periculoase“ Ministerul Transporturilor, lectori acreditaţi de Ministerul Transporturilor cât şi cu atestare formator de către Ministerul  Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului etc. Mai mult decât aceste specializări, oferim siguranţa unor specialisti care sunt prezenti în domeniu de mai bine de 15 ani.

În cadrul activităţii de consultanţă, oferim sprijin cu privire la respectarea obligaţiilor legale: constituirea şi întreţinerea unei arhive corecte şi complete, respectarea regulilor cu privire la timpii de conducere prin analiza profesională a activitaţii conducătorilor auto urmată de ridicarea nivelului de pregătire profesională, analiza operaţiunilor de transport  rutier  cu privire la legalitatea desfăşurării, atât la nivel naţional cât şi internaţional, îndrumare profesională pentru factorii de răspundere (manager de transport, consilier de siguranţă, administrator etc), verificări interne urmate de întocmirea de rapoarte specifice, sprijin în redactarea contestaţiilor la anumite măsuri aplicate de autorităţi etc. Practic, acoperim întregul domeniu, asigurând un climat de relaxare şi încredere ce apare datorită prezenţei profesioniştilor CECOR alături de dumneavoastră.

În principiu, colaborăm în baza unui contract anual, cu plata lunară a unui abonament dimensionat în funcţie de  mărimea şi aşezarea geografică a parcului auto. Facem remarca că respectivul contract de consultanţă are ca şi posibilitate de reziliere dorinţa (fără a trebui să vă justificaţi) beneficiarului. Am luat această decizie pentru a nu vă simţi constrânşi de existenţa unui document, fiind siguri că buna colaborare şi rezultatele obţinute împreună o să vă facă să rămâneţi alături de noi. Pentru operatorii de transport care nu doresc o astfel de colaborare, în baza unui contract de  durată, oferim posibilitatea de a creşte nivelul de cunoaştere profesională a conducătorilor auto/managerului de transport/consilierului de siguranţă în cadrul unor întâlniri de tip “grup de lucru” în care dezbatem orice subiect se doreşte, cu siguranţa răspunsurilor oferite de profesionişti.